ISO45001 (OHSAS18001)

OHSAS staat voor Occupational and Safety Assessment Series’. Wat ISO9001 is voor kwaliteitszorg is ISO45001 voor veiligheid. ISO45001 is gebaseerd op de systematiek van de ISO14001 en de ISO9001. De norm wordt wereldwijd door belangrijke certificatie-instellingen naar voren geschoven als hét veiligheids-beheersysteem van de toekomst. Bij ISO45001 wordt er van uitgegaan dat een dergelijk systeem de arbeidsrisico’s effectief wil beheersen en aldus de performantie van de organisatie wil verbeteren. Een veiligheidsmanagementsysteem dient volgens ISO45001 te vertrekken van een ‘Occupational Health and Safety Policy’. Uit die beleidsverklaring dient de gevarenidentificatie, de risico-evaluatie en de risicobeheersing gepland te worden. De maatregelen dienen uitgevoerd te worden, het resultaat dient geëvalueerd te worden en daar waar nodig moeten correctieve acties genomen worden. Het topmanagement van de organisatie dient het systeem periodiek te evalueren in een ‘management review’ en dient het beleid daar waar nodig bij te sturen.

Een veiligheidsmanagementsysteem als ISO45001 kan u onder meer helpen om de arbeidsveiligheid en de ge-zondheid en het welzijn van de werknemers systematisch te benaderen; om uw welzijnsbeleid te evalueren; om de interne communicatie rond veiligheid en gezondheid te verbeteren; om een groter verantwoordelijk-heidsgevoel te creëren; om de motivatiegraad van uw medewerkers te vergroten; om de slechte publiciteit in geval van een ongeval te beperken, wanneer uw bedrijf kan aantonen dat het met de hoogste veiligheidsma-nagementsystemen werkt; om Aarbeidsongevallen effectief te voorkomen, om de kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen en tenslotte om het welzijnsbeleid te laten door-groeien naar uitmuntendheid.

Onze software biedt u een vaste structuur die u helpt om uw ISO45001 dossier op te stellen en te beheren. 

Een veiligheidsmanagementsysteem invoeren houdt dus heel wat opportuniteiten in zich. U laten certificeren kan omwille van talrijke redenen: Misschien eist één van uw belangrijke klanten deze certificatie? Of wilt u een onafhankelijke beoordeling door derden? Misschien ziet u het streven naar certificatie als een extra stimulans voor alle personeelsleden? Of misschien is het de borging door periodieke audits die u vooral aanspreekt? Of wilt u veeleer het bedrijfsimago verstevigen? Of wilt u het management commitment verzekeren? Of wilt u komen tot een certificatie van geïntegreerde systemen?

Indien u een ISO45001 attest wil behalen, contacteer ons hier voor meer info.