Veiligheid en Gezondheid

'Veiligheid en Gezondheid' is naast 'Kwaliteit' en 'Milieu' één van onze drie domeinen waar onze VARIO software van toepassing is.

De vereisten van een veiligheidsbeheersysteem worden in de eerste plaats bepaald door de wetgevende macht. Onder de vorm van verschillende Koninklijke Besluiten worden noodzakelijke verplichtingen en eisen opgelegd. Bedrijven gebruiken de wetgeving om hun eigen processen vorm te geven, wat de zaken onnodig complex maakt in de dagdagelijkse praktijk.

Het VARIO platform is specifiek ontwikkeld om u een duidelijke structuur te bieden zodat uw onderneming aan de nodige wetgeving en normen kan voldoen. 

Het biedt u eveneens een kader voor een praktische invulling van uw veiligheidsbeheer. Bovendien wordt de administratieve kant, die vaak zwaar doorweegt, tot een minimum beperkt waardoor er meer aandacht kan besteed worden aan de praktische veiligheid. VARIO is een dynamisch pakket dat uw organisatie in beweging houdt en diverse oplossingen kan bieden.

Oplossingen

Zorgsystemen

Modules

Referenties