Auditbeheer

U kunt een volledige auditplanning opmaken en deze via VARIO communiceren met de interne auditors. De auditor is dan in staat zijn audit voor te bereiden en zal ook via een vastgelegde workflow de auditee kunnen informeren dat een audit zal plaatsvinden. Tijdens de audit biedt VARIO een eenvoudige maar complete structuur die u helpt om nog meer uit uw controle te halen.

Uw bevindingen kunnen door middel van voorbereide checklijsten of losse vaststellingen in het systeem worden opgenomen. Documenten, procedures en voorbeelden kunnen aan uw auditrapport worden gevoegd.  U kunt al uw niet-conforme punten in een actielijst opnemen en bepalen welke van deze kritisch zijn. De juiste personen worden aangestuurd om bepaalde maatregelen te nemen, antwoorden te formuleren maar ook vooral om kennis te nemen van de vastgestelde zaken. Vooral dit laatste is voor de kwaliteitsmanager of HSE-Manager van uw onderneming zeer belangrijk omdat het hen toelaat de volledige status en voortgang op de voet te volgen.

Beheer uw volledige planning, uitvoering, acties en analyse van uw audits met VARIO en behaal maximale resultaten met een efficiënter gebruik van uw tijd.

Voordelen:

  • structuur voor planning voor het uitvoeren van interne audits;                                      
  • VARIO stuurt de juiste mensen aan;
  • opvolging non-conformiteiten;
  • de ideale oplossing voor de QSHE dienst binnen uw bedrijf vanwege het globaal overzicht;
  • koppelingen met andere software (Outlook, ERP, SAP,…) zijn mogelijk.

Onze oplossing 'Auditbeheer' bestaat uit de modules Acties en Workflow, Personeel, Bibliotheek en Audit.