Opleidingsbeheer

Goed opgeleid personeel is één van de belangrijkste factoren die een bedrijf succesvol maakt en in staat stelt veilige en kwaliteitsvolle producten en diensten af te leveren. De continue ontwikkeling op vlak van technologie, communicatie en automatisering heeft ervoor gezorgd dat opleiding en informatie een constant werkpunt zijn. De VARIO module 'Opleiding en competenties' biedt ook een oplossing voor het opmaken van uw competentieprofielen. Het stelt u in staat criteria te bepalen voor het behalen van bepaalde competenties en kan dit koppelen aan  opleidingen, ervaringen en vaardigheden.

VARIO laat u toe opleidingen te plannen, te organiseren, te registreren en te evalueren, en het traject van A tot Z met de betrokken deelnemers te communiceren. 

Door de opleidingen, scores en resultaten te registreren in VARIO creëert u een digitaal personeelsdossier waarin competentieprofielen gemakkelijk op te zoeken en te beheren zijn.  Ook opleidingssyllabi kunnen bijgehouden worden in VARIO. U kunt snel en eenvoudig het competentieplan van elke medewerker raadplegen in het dashboard en deze bijsturen waar nodig. VARIO Opleidingsbeheer biedt een complete oplossing voor ieder bedrijf dat zijn competentie- en opleidingsbeheer wenst te structureren, standaardiseren en efficiënter te beheren.

Voordelen:

  • opmaak van competentieprofielen met criteria voor behalen van bepaalde competenties;     
  • opmaak van een opleidingsplan en opvolging;
  • beheer via competentiematrix (automatische opmaak d.m.v. koppeling aan functies);
  • opmaak interne attesten;
  • communicatie vanuit VARIO;
  • koppelingen met andere software (Outlook, ERP, SAP,…) mogelijk.  

Onze oplossing 'Opleidingsbeheer' bestaat uit de modules Actie en Workflow, Personeel, Bibliotheek en Competenties.