Groep De Cloedt - Brussel

Group De Cloedt is internationaal actief in vijf domeinen : Granulaten, Stortklaar beton, Milieu en bodemsaneringen, Baggerwerken en Offhsore services. Ze spelen in op de dagelijks veranderende marktomstandigheden en de evoluties in de globale economie. Op die manier tracht de groep tendenzen en behoeften zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en te beantwoorden. Group De Cloedt ondersteunt haar divisies proactief in functie van groei en waardecreatie, met focus op duurzame ontwikkeling en respect voor klanten, medewerkers en andere stakeholders.

Problematiek

Het opzetten en correct opvolgen van onze kwaliteits-, veiligheids- en milieuzorgsystemen (met ingebrip van het klaarstomen voor interne en externe audits) kost veel tijd, energie en aandacht. Een klare kijk is voor ons hierbij noodzakelijk en van groot belang. 

Meerwaarde van Vario

VARIO is voor ons de kapstok waaraan algemene maar ook bedrijfseigen systemen en documenten kunnen aangehangen worden. Enkele waardevolle voordelen voor ons zijn de indeling in modules van verschillende hoofdstukken, hun bibliotheek die in te delen valt, het duidelijk personeelsbeheer, de automatische ingaves van formulieren, checklisten, toolboxen, werkplekinspecties, de mogelijkheid tot verschillend gebruikersbeheer, de track en trace van de actielijst, de herinneringsinstellingen mbt opleidingen, de handige keuringsmodules, enz... Ook de samenwerking met hun dossierbeheerder verliep zeer correct, vlot en aangenaam. Alle deadlines werden nauwkeurig nagevolgd. Ze hebben een klare kijk op de zorgsystemen en staan bovendien open voor verbetervoorstellen. We kunnen dus zeker VARIO aanraden aan iedereen die zich in ons verhaal herkent.

Dhr. Pieter Van Parys, Groep De Cloedt