ISO14001

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO14001 certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen. De eisen bij ISO14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen: milieubeleid, planning (inclusief milieu- risicoanalyse en milieuplan), implementatie en uitvoering, controle en corrigerende maatregelen en tenslotte beoordeling door de directie.

Met Vario kunnen wij eenvoudig het ISO14001-systeem optimaal integreren in uw bestaand ISO9001 dossier.

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

Indien u een ISO14001 attest wil behalen, contacteer ons hier voor meer info.