ISO9001

ISO 9001 is een internationale standaard waar vooral de klantentevredenheid en de continue verbetering van de organisatie centraal staan. Het omschrijft een kader waarrond een kwaliteitssysteem opgebouwd dient te worden. Vertrekkend vanuit de Deming-cirkel: Plan-Do-Check-Act wordt een ISO dossier opgebouwd. ISO9001 heeft een heel deel vereisten inzake procedures, documentenbeheer, procesuitwerking, enz. waaraan voldaan dient te worden.

Om dit gestroomlijnd te laten verlopen biedt Incerta de oplossing met het VARIO systeem waarin de volledige bedrijfsstructuur wordt opgenomen.

VARIO biedt een structuur die u helpt aan alle vereisten specifiek aan ISO9001 te voldoen. Met Vario wordt ISO9001 behalen eenvoudig.Het waarborgt niet alleen de verplichte zaken, maar biedt tevens een kader voor een volledig kwaliteitsbeheer. Dit gaat van KPI’s tot klachtenbeheer, beoordelingen en evaluaties, interne audits en meer. Onze deskundigen begeleiden uw onderneming naar ISO9001 certificatie. Dit steeds op een zeer persoonlijke manier waar uw onderneming en uw processen centraal staan. Tijdens de verschillende sessies worden de juiste processen in kaart gebracht en geïntegreerd in het VARIO systeem. Bedrijven die al over een ISO certificaat beschikken kunnen ook met VARIO aan de slag voor een besparing in tijd en een groei in output met een minimum aan inspanningen.

Indien u een ISO9001 attest wil behalen, contacteer ons hier voor meer info.