OHSAS18001

Maar al te vaak worden al deze dossiers naast elkaar beheerd en dit ondanks de gelijkenissen en de verschillende raakvlakken tussen deze normen. Onze consultants kunnen op basis van VARIO uw dossiers stroomlijnen waardoor alles samen, centraal en duidelijk kan beheerd worden.

Veiligheidsbeleving, -wetgeving en -eisen verschillen per regio, land of werelddeel. De OHSAS18001 norm biedt een kader om zowel op nationaal als internationaal vlak een standaard te hanteren inzake veiligheid en welzijn op het werk. OHSAS18001 start steeds vanuit de basis dat de wetgeving het absolute minimum is. Een wetgevingsregister is bijgevolg zeer belangrijk. Verder biedt de norm een structuur voor zowel de communicatie als de praktische uitwerking van veiligheid in de werkplaats. Aan de basis hiervan liggen de risico-inventarisaties en analyses die de opbouw van een procesmodel en de procedures sterk beïnvloeden. Omdat deze norm zeer systematisch opgebouwd is, is het vaak niet gemakkelijk voor bedrijven om hier op een chronologische manier mee te starten.

VARIO software biedt u een vaste structuur die u helpt om uw OHSAS dossier op te stellen en te beheren. Ook onze consultants staan paraat om uw dossier volledig uit te werken en u de nodige persoonlijke aanpak te geven.

VARIO software biedt oplossingen die risicoanalyses, ongevallen, incidenten, actielijsten, noodsituaties en meer beheren. Ook hier wordt de Deming-cirkel: Plan-Do-Check-Act steeds als basis genomen. Het systeem blijft u ook na implementatie in de juiste richting sturen en brengt u op de hoogte als bepaalde documenten, opleidingen, keuringen, registers, enz. dreigen te vervallen. U kunt vervolgens actie ondernemen zodat u de greep op het veiligheidsgebeuren niet verliest.

OHSAS18001 zal in 2016 evolueren naar een ISO-norm waar ook de high level structure zal worden gehanteerd. Incerta zorgt dat u ook dan kan blijven voldoen.

Indien u een OHSAS attest wil behalen, contacteer ons hier voor meer info.